FAQ

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Aktuelle spørsmål

Frakt

Kan jeg få en kort demonstrasjon av bruken av ProTeria Web

Du finner en kort guide her som går igjennom de grunnleggende funksjonene i ProTeria Web.

Prinsippene er svært enkle. Når det gjelder installasjon av integrasjoner se fanen nedenfor om dette.

Om du har opprettet en bruker og likevel ønsker å ha en gjennomgang via skjermdeling eller har spørsmål om fraktavtalene ikke nøl med å ringe Frakt Support på tlf: 000 00 000

Må jeg ha etikettskriver for å benytte ProTeria Web?

Nei, det er ikke pålagt, men det er sterkt anbefalt for å sikre at etikett er lesbar under alle omstendigheter. Du kan også benytte vanlig laserskriver for å skrive ut etiketter i vårt system («Innstillinger» → «Laserskriver«). Etikettskriver kan kjøpes hos oss, og per i dag er det typen Zebra ZD421D vi anbefaler og selger. Om du allerede har en annen type etikettskriver kan også denne benyttes så lenge du selv tilpasser utskriften og vedlikeholder den.

Hva er en integrasjon?

Ved hjelp av integrasjoner mot eksempelvis ditt ERP-system eller din nettbutikk kan du automatisere bruken av ProTeria Web og korte ned tiden fra en bestilling kommer inn og frem til etiketten skrives ut betraktelig. Særlig API-baserte integrasjoner fokuseres det på fremover , da det gir mer fleksibilitet, mer oppdaterte tjenester og ikke minst mer informasjon gjort tilgjengelig.

For informasjon om våre integrasjoner, klikk her

Hva betyr "Send til transportør"

Dette betyr at informasjonen om sendingen du har opprettet blir sendt til transportør, og det er en forutsetning for at du skal kunne skrive ut din etikett.

Sendingen blir gitt et sendingsnummer og du kan dermed skrive ut etiketten. Dersom evarsling (varsling til mottaker på SMS og/eller email) er huket av for sendingen(e) vil mottakeren motta varsling om sendingen kort tid etter at du har klikket «Send til transportør» (tidligere het dette «Send EDI»).

Merk: Dersom du sender med Schenker må du fortsatt inn på «Dagavslutning → «Send EDI» på slutten av dagen.

Nytt spørsmål

Svar her

Integrasjoner / utvidelser

Frakt

Oppsett og arbeidsflyt

Frakt

Faktura, rapporter og prisberegning

Frakt

Utskrift, etiketter og opprettele av disse

Frakt

Andre transportører

Frakt

Oppdateringer

Frakt

Arbeidsflyt og oppsett

Toll

Hva betyr de ulike forkotelsene innen toll?

Her er forklaringen på de mest relevant eksemplene du møter på i bruken av ProTeria Toll.

Forkortelse

Betydning

SADDette er selve tollblanketten.

Forkortelsen står for Single Adminstration Document, på norsk enhetsdokumentet (dvs. selve tollblanketten) og på svensk kalles det bare ED.

TADToll- og Avgifts DirektoratetTVINNDette er Tolletatens elektroniske fortollingssystem.

Forkortelsen står for Tollvesenets Informasjonssystem med Næringslivet.

TDSDette er Sveriges elektroniske fortollingssystem, tilsvarende TVINN.

Forkortelsen står for TullData Systemet

NCTSTransittering.

Transittering er Tolletatens tillatelse til å transportere varer fra avsender i ett land og fram til mottaker i et annet land. Transporten kan passere flere land underveis. (les mer her)

Forkortelsen står for New Computerised Transit System (Transittering)

FOForeløpig deklarasjon.

FO brukes når man ikke har alle opplysningene som trengs for å gjøre en fullstendig fortolling (FU). Man må da sende en endelig deklarasjon (EN) innen 10 kalenderdager. Man trenger en spesiell tillatelse til dette, og man må ved utførsel da skrive FOR + en fast kode som man har fått tildelt.)

NB! Dette har ikke noe å gjøre med midlertidig inn- eller utførsel. Midlertidig inn- eller utførsel er noe helt annet en en foreløpig deklarasjon. En midlertidig deklarasjon, betyr at man fører varer inn i landet som man vet skal ut igjen, eller omvendt.

ENEndelig deklarasjon (oppgjør av en foreløpig deklarasjon)FUFullstendig deklarasjonKOKorrigert deklarasjonMAManuell deklarasjon (annet enn ordinær)EkspedisjonsenhetEt sekssifret nummer som angir hvor tolldeklarasjonen du sender skal ekspederes. Ulike nr for innførsel/utførsel, test/drift og tollsted. De fleste tildeles kun én ekspedisjonsenhet for innførsel og én for utførsel.SekvensnummerAlle norske fortollinger tildeles et sekvens- og versjonsnummer. Dette sammen med registreringsdatoen (felt 54B på fortollingen) identifiserer fortollingen før den er blitt godkjent og fått et ekspedisjons- og løpenummer (også kalt linjedeklarertnummer)Direktefortolling Det er noe man kan søke om å få tillatelse til etter at man har kommet i produksjon(/dirft). En slik bevilling vil kun være gyldig for forsendelser som fortolles direkte i forbindelse med grensepassering inn til Norge. Man slipper da å godsregistrere varen, og den er fri til bruk etter grensepassering.

Noen begreper knyttet til Svensk fortolling:

Forkortelse

Betydning

DNUVanlig svensk importHNUSvensk hemtaging (HEM), må gjøres opp med en TNU i etterhåndUGEEksport når man er Godkjent Eksportør.UNUVanlig svensk eksport.TullidAlle som som fortoller mot Sverige får sin egen tullidserie. Hver fortolling tildeles et nr fra denne serien, som er fortollingens unike id. Ett tullid består av 3 bokstaver som er unikt for ditt firma, ett sekssiffret løpenr og et kontrollnr til slutt.

Oppdateringer

Toll

Feilsøking

Toll

API dokumentasjon

Toll